Showing all 3 results

กิ่งโคมไฟถนน
กิ่งโคมไฟถนน ผลิตจากท่อเหล็กคุณภาพดี เพื่อให้กิ่งโคมไฟมีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว กิ่งโคมไฟถนนมีให้คุณเลือกสรรค์ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ

กิ่งโคม ชนิดเหล็กพ่นสี
กิ่งโคม ชนิดชุบกัลวาไนซ์ โค้งแบบมาตรฐาน
กิ่งโคม ชนิดชุบกัลวาไนซ์ โค้งแบบการไฟฟ้า

กิ่งโคมไฟถนน ใช้สำหรับติดตั้งกับโคมไฟถนน โคมไฟหลังเต่า สามารถเลือกติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน เลือก มุม ระยะ องศา ได้หลากหลายแบบ และสำหรับ กิ่งโคมไฟถนน ชนิดชุบกัลวาไนซ์  จะช่วยให้คงสภาพความทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิมได้เป็นอย่างดี