Showing all 8 results

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนสูง
          เสาไฮแมส หรือเสาไฟถนนสูง ใช้ในติดตั้งบนถนนที่มีขนาดความกว้างมาก ( 80-100 เมตร ) เช่น ถนน 6 ช่องจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนน หรือ ติดตั้งเฉพาะบริเวณที่มีขนาดกว้างมากๆ เช่น บริเวณถนนทางต่างระดับหรือทางแยก , บริเวณจุดพักรถริมถนนทางหลวง , บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือ สำหรับพื้นที่ต้องการความสว่างมาก การติดตั้ง เสาไฮแมส ประกอบไปด้วย ดวง โคมสปอร์ตไลท์ ตั้งแต่ 3-9 สปอร์ตไลท์  หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสาไฮแมส ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงสร้าง เสาไฟ ถูกออกแบบตามมาตรฐานอังกฤษ (British Standard) หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยใช้ความเร็วลมสำหรับการออกแบบโมเมนต์ดัดเท่ากับ 60 กม./ชม.ที่ความสูง 10 เมตร เหนือระดับพื้นดิน โดยยอมให้มีการเอียงที่ปลายเสาไฟไม่เกินร้อยละ 7.5 ของความสูง ดวงโคมมีลักษณะเป็น มีให้เลือกตั้งแต่ 15เมตร , สูง 20เมตร , สูง 25เมตร , และ ความสูง 30เมตร นอกจากนี้ เสาไฮแมส ยังมีความมั่นคงทนทานต่อสภาพอากาศ และ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา การติดตั้ง เสาไฮแมส และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ เสาไฮแมส อีกด้วย

” คำแนะนำในการติดตั้งเสาไฟถนนไฮแมส ( High Mast ) ”
1.ต้องมีการออกแบบฐานรากเสาไฮแมสโดยวิศวะกรผู้ชำนาญการ บางกรณีอาจต้องมีการเซ็นแบบรับรอง
2.ตำแหน่งที่ติดตั้ง เสาไฟ จะอยู่บริเวณเกาะกลางหรือในตำแหน่งที่อยู่นอกพื้นที่ ที่ติดกับช่องทางจราจร เสาไฮแมส  หรือ เสาไฟถนนสูง ควรติดตั้งโดยมีระยะห่างจากขอบถนนด้านใกล้สุดไม่น้อยกว่า 9 เมตรแต่กรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์กั้น เช่น ราวกันอันตราย ซึ่งต้องมีระยะห่างที่ เหมาะสมจากตำแหน่งตัวเสาไฟ เพื่อให้มีระยะยืดตัว (Deflection) เพียงพอหากเกินการชน โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งอุปกรณ์กั้นระยะห่างจากตัวเสาไฮแมส ประมาณ 2.5 เมตร