Showing all 10 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ผลิตจากธรรมชาติ อีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งสำหรับส่องสว่างบริเวณทางเดิน โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บนผนังหรือเสาไฟ  ตัวโคมไฟโซล่าเซลล์มีค่า IP65 ที่ช่วยป้องกันน้ำและฝุ่น จึงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร 

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100W BEC PASO II

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W BEC PASO

Sale!
Original price was: 4,922.00 ฿.Current price is: 1,968.80 ฿.

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 100W RICHLED PRO

0.00 ฿