Showing all 2 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 20w
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 20w ตัวถังโคมไฟถนน มีความแข็งแรง คงทน ชนิดไม่แตกหักง่าย โคมไฟโซล่าเซลล์มีค่ามาตรฐาน IP65 ที่สามารถป้องกันฝุ่นและกันน้ำเหมาะกับการติดตั้งเพื่อส่องสว่างภายนอก โคมไฟไม่มีแสงยูวีและรังสีอินฟราเรต มีความปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตและไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ที่ไม่ควรมองข้าม