Showing all 9 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30w
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30w ตัวถังผลิตมาจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ปลอดภัยจากการกัดกร่อนของสนิม มีค่ามาตรฐาน IP65 ป้องกันฝุ่นและน้ำ กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศได้ดี ส่องสว่างด้วยหลอด LED ชนิด Ultra Bright มีหลอดสัญญาณ LED แสดงการทำงานของอุปกรณ์  ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งป้องกันการเกิด Over Charge และ Over Discharge ได้ มีระยะเวลาการสำรองไฟ อยู่ที่ 1-2 วัน

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 30W BEC PASO

Sale!

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนน SOLAR CELL LED 30W BEC VIENNA

Original price was: 2,407.50 ฿.Current price is: 722.25 ฿.

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W GK-B W.L. lighting

0.00 ฿

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 30W GK-C W.L. lighting

0.00 ฿