Showing all 5 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60w
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 60w เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งสำหรับส่องสว่างบริเวณทางเดิน โคมไฟโซล่าเซลล์ โดยใช้ติดตั้งบนผนังหรือเสาไฟเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง มีระบบ Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตัวโคมมีค่า IP65 สามารถป้องกันได้ทั้งน้ำและฝุ่น โดยโคมไฟ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีอายุการใช้งานยาวนาน

Sale!

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

โคมไฟถนน SOLAR CELL LED 60W BEC VIENNA

Original price was: 3,210.00 ฿.Current price is: 963.00 ฿.