Showing all 6 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ EVE
โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ EVE เทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากแสงแดดให้เป็นพลังงานแสงสว่าง เหมาะสำหรับบนเสาไฟที่มีความสูง 4 เมตร ไม่ต้องเดินสาย ติดตั้งง่ายตัวโคมไฟทำมาจากอลูมิเนียม คุณภาพดีมีความทนทาน โคมไฟโซล่าเซลล์ มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะ 3-8 เมตร และโคมไฟจะหรี่แสงลงโดยอัติโนมัติเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว เปิดเองเมื่อเวลากลางคืน โคมไฟโซล่าเซลล์ EVE สินค้ามีการรับประกันการใช้งานนาน 1 ปี