Showing 1–12 of 40 results

โคมไฟถนน LED EVE
EVE LIGHTING ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างชั้นนำของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม โคมไฟถนน LED EVE ตั้งแต่ 12W, 24W, 40W, 60W, 90W, 120W, และ 150W  มีให้เลือกทั้งแสงขาว (Daylight) และแสงส้ม (Warm White) เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณภายนอกอาคาร ด้วยค่า IP65 โคมไฟถนน EVE จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคาต่อการใช้งาน